Výsledky průzkumu: Třetina samoživitelek má příjmy nižší než 10 000 korun, ovoce a zeleninu kupuje pravidelně každá čtvrtá

11. 05. 2018

Průměrný měsíční příjem matek samoživitelek se pohybuje od 10 do 20 tisíc korun, výživné na dítě dostává každá druhá. Většinou se starají o 1 nebo 2 děti a za rozpadem vztahu stály rozdílné pohledy na rodinu a životní styl partnerů, nevěra, alkohol nebo domácí násilí.

Finanční situace umožňuje pravidelně nakupovat ovoce a zeleninu nebo platit dětem zájmové kroužky ve školce či ve škole každé čtvrté matce samoživitelce. Data vyplývají z průzkumu neziskové organizace Klub svobodných matek. Nejčastěji se průměrný měsíční příjem matky samoživitelky pohybuje v rozmezí 10 000 až 20 000 korun (55 % respondentů), necelá třetina uvedla příjmy nejnižší, a to do 10 000 korun.

Více než desetina samoživitelek má měsíční příjmy převyšující 20 000 korun a necelá 4 % uvádí příjmy vyšší než 30 000 korun. Obdobná je úroveň měsíčních výdajů, kdy více než 60 % matek samoživitelek má měsíční výdaje v rozpětí 10 000 – 20 000 korun, necelá čtvrtina do 10 000 korun. Více než polovina (56 %) matek samoživitelek uvedla, že pobírá výživné.

Naopak 31 % výživné nedostává a zbývající část (13 %) pobírá výživné nepravidelně. „I když některé maminky výživné dostávají, nemají vyhráno, protože průměrná částka se pohybuje kolem 2 000 korun. Ještě hůře jsou na tom ty, které bojují s nevymahatelností práva a výživné do svého rodinného rozpočtu nemohou zahrnout. Častý trik neplatičů je práce na černo, aby nemuseli přiznávat příjmy, nebo mají svůj majetek napsaný na příbuzné,“ dodává ředitelka neziskové organizace Klub svobodných matek Dana Pavlousková. Finanční situace umožňuje zařazovat pravidelně do jídelníčku ovoce a zeleninu jenom každé čtvrté matce samoživitelce.

Čtvrtina tak činí jenom někdy a necelá pětina je do nákupu nezařazuje vůbec nebo pouze když jsou zlevněné. Zájmové aktivity dětí si může dovolit pouze čtvrtina samoživitelek. Naopak více než polovina považuje zájmové aktivity dětí za nadstandard, který si dovolit nemůže nebo pouze za pomoci rodiny, známých a přátel. Pravidelné pomoci od svého okolí se dostává přes 60 % matek, naopak jedna čtvrtina je kompletně bez pomoci. A jaký je životní styl samotných samoživitelek?

Pouze 5 % jich kouří pravidelně, 65 % vůbec a 30 % pouze občasně, a to většinou elektronickou cigaretu. Nejčastěji mají samoživitelky ve své péči jedno (48 %) nebo dvě děti (35 %). Tři děti uvedlo 13 % respondentek a 4 děti jen 4 % dotazovaných. A jaké jsou nejčastější důvody rozchodu partnerů? Nejčastěji byly uváděny odlišné názory na rodinu a život, nevěra, požívání alkoholu a jiných návykových látek, ale i domácí násilí, drobná kriminalita či finanční problémy během vztahu. Průzkum „Jak se žije matkám samoživitelkám v ČR“ neziskové organizace Klub svobodných matek z.s. probíhal od 20. dubna do 3. května 2018 a zúčastnilo se ho 1 154 respondentek z celé České republiky. 

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 564/34
Praha 7, 170 00
Po - So: 9 - 18 hod.
info@klubsvobodnychmatek.cz

DÁMSKÝ A DĚTSKÝ OBCHOD

U Rybníka
Hovorčovice, 250 64
Po - Pá: 8 - 18 hod., So: 13 - 18 hod.
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
infolinka: 800 99 55 11

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^