TZ - Jedna pětina samoživitelů přišla po COVIDu o práci

19. 08. 2020

Jedna pětina samoživitelů v důsledku koronavirové krize přišla o zaměstnání, jedna třetina jich má po krizi měsíční příjem nepřesahující 10 tisíc korun. Polovina samoživitelů se zadlužila a pouhá pětina je schopná půjčky splácet pravidelně.

20 % samoživitelů v průzkumu uvedlo, že kvůli koronavirové krizi přišlo o své zaměstnání (6 procentům se podařilo najít práci novou, 14 % nové zaměstnání stále hledá). Jedna třetina (33 %) práci neztratila a vrátila se na svou původní pracovní pozici, jedna třetina samoživitelek nebyla před Covidem zaměstnaná (především z důvodu mateřské či rodičovské dovolené) a jedna desetina samoživitelů si musela k původnímu pracovnímu úvazku najít další brigádu pro zvládnutí rodinného rozpočtu. 

Při zjišťování rozdílů příjmu před a po krizi vyplynulo, že zatímco před krizí mělo nejnižší měsíční příjmy do 10 tisíc korun 16 % samoživitelů, po krizi se to týká téměř jedné třetiny (29 %). Příjmů od 10 do 20 tisíc korun před krizí dosahovalo 51 %, po krizi pak 49 % respondentů. Největší příjmový pokles zaznamenaly osoby s příjmy 20 – 30 tisíc korun (24 % před krizí vs 15 % po krizi). Každý šestý samoživitel pobírá výživné (59 % samoživitelů), každý třetí samoživitel dávky státní sociální podpory (33 %). Jedna desetina uvedla v rámci příjmů důchod (invalidní, vdovský, sirotčí, apod.), jedna pětina (21 %) nepobírá kromě čistého příjmu ze zaměstnání žádný jiným příjem.

V otázce bydlení 59 % respondentů nemělo problém s úhradou nájmu, 16 % vznikl dluh na nájemném, 5 % využilo možnosti odkladu platby nájemného a 2 % obdrželo výpověď z nájmu. Zbývající části se podařilo nájem saturovat díky externí finanční pomoci. Během krize se téměř polovina samoživitelů zadlužila s tím, že 19 % je schopno splácet dluh pravidelně, 15 % nepravidelně, 12 % nesplácí vůbec a 3 % respondentů si vzaly na splácení další půjčku.  „Míra zadlužení tak vzrostla, dva měsíce po COVIDu byla zadlužena jedna třetina samoživitelů, nyní je to už polovina, což je alarmující,“ dodává ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousková

Podle výsledků průzkumu zažádala o mimořádnou okamžitou pomoc (MOP) více než jedna desetina respondentů (13 %), z čehož 4 % byla vyplacena a 9 % zamítnuta. Téměř polovina dotazovaných (45 %) uvedla, že o MOP nežádala, i když jí potřebovala, a 37 % o ni nežádalo, protože jí nepotřebovalo. 70 % respondentů uvedlo, že během koronavirové krize žádalo o pomoc neziskové organizace. „Výsledky průzkumu nás nepřekvapily, jenom v červenci se na naší neziskovou organizaci obrátilo přes 350 žadatelů o pomoc a srpnový trend je podobný. Nejčastěji nám chodí žádosti s prosbou o finanční pomoc na nájemné a potraviny, ale také na školní pomůcky vzhledem k blížícímu se návratu dětí do škol,“ komentuje výsledky průzkumu Pavlousková.

Jedna třetina samoživitelů (33 %) věří, že se jim podaří jejich finanční situaci do konce roku stabilizovat, jedna třetina označuje svou situaci za stejnou bez jakéhokoliv zhoršení, jedna čtvrtina (26 %) ve stabilizaci nevěří a zbývající část si není výhledem jistá. 

Průzkum „Situace samoživitelů po půl roce po COVIDU“ probíhal od 3. do 17. srpna 2020 a zúčastnilo se ho 1 528 respondentů. Ankety se zúčastnili rodiče samoživitelé z celé České republiky. 

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 564/34
Praha 7, 170 00
Po - So: 9 - 18 hod.
info@klubsvobodnychmatek.cz

DÁMSKÝ A DĚTSKÝ OBCHOD

U Rybníka
Hovorčovice, 250 64
Po - Pá: 8 - 18 hod., So: 13 - 18 hod.
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
infolinka: 800 99 55 11

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^