Seznam pomoci od státu pro samoživitele po koronaviru

11. 07. 2020

Epidemie koronaviru zasáhla určitým způsobem do života snad každého člověka. Připravili jsme proto základní přehled dávek od státu, na které můžete mít nárok.

Nepropadejte panice a řekněte si o pomoc

Samoživitelé, kteří jsou dlouhodobě jednou ze skupin nejvíce ohrožených chudobou, musí sami zajistit obživu svých dětí, a to mnohdy bez jakékoliv pomoci od druhého rodiče. Proto nepropadejte beznaději a snažte se svou situaci nějakým způsobem řešit. Sestavili jsme základní přehled možných příjmů či dávekod státu, o které si můžete požádat. A pak vám zbývá ještě Klub svobodných matek, kde si můžet říct o pomoc prostřednictvím našeho formuláře

Ošetřovné

Vzhledem ke změnám, které ošetřovné provázely, je aktuální výčet informací dostupný na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Řada rodičů pracuje jako OSVČ na hlavní činnost, také ti mají nárok na dotaci, která je určitou obdobou ošetřovného. Výše dotace činí 424 Kč/den. Žadatel musí vyplnit jednoduchý formulář a podat žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu, přičemž se k zaslání výrazně doporučuje využít elektronické formy (datová schránka nebo e-mail). Dotace bude následně zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti.

Podrobný návod a informace, jak mohou žádost OSVČ přesně podat, najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/

Nově mají nárok na pomoc od státu i osoby zaměstnané na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Pozor ale, že kompenzační bonus se týká pouze těch, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění neboli pracovali na tzv. pojištěnou dohodu (tj. DPČ nad 3 000 korun a DPP nad 10 000 korun měsíčně). Žádat lze o bonus ve výši 350 korun na den, a to na období od 12. března do 8. června 2020. 

Dávky státní sociální pomoci

Když samoživiteli či samoživitelce výrazně poklesne příjem, může se velmi snadno dostat do problémů s hrazením nákladů na bydlení či jiných věcí, které s dětmi každodenně potřebuje. V takovém případě má možnost požádat o některou z dávek, které jsme se níže pokusili alespoň rámcově popsat.

Mimořádná okamžitá pomoc

Když se v důsledku stávající situace ocitnete ve finanční nouzi, můžete požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci. Je sice zpravidla jednorázová, ale může Vám alespoň částečně pomoci náročné období zvládnout. Může se například stát, že přijdete v důsledku epidemie o zaměstnání, musíte zůstat doma na tzv. ošetřovném atd., čímž se dostanete do velké finanční tísně. V těchto případech určitě zvažte podání žádosti o tuto pomoc.

Nezapomeňte, že žádost o dávku musíte dostatečně odůvodnit, proto přesně vysvětlete, proč Vám vaše majetkové poměry neumožňují stávající situaci překonat. Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc

Příspěvek na živobytí

Tento příspěvek by měl sloužit k úhradě základních potřeb, jako je strava, ošacení, obuv, hygienické prostředky atd.

Nárok na tento příspěvek má každá osoba, která je uznána za osobu v hmotné nouzi. Nárok a výše příspěvku na živobytí se stanoví jako rozdíl mezi živobytím osoby (společně posuzovaných osob) a jejím příjmem, k tomu se od něj odečtou tzv. přiměřené náklady na bydlení. Výše částky je stanovována individuálně pro každou osobu, a to dle její snahy a možností. Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-zivobyti

Doplatek na bydlení

O doplatek na bydlení můžete žádat v situaci, kdy nemáte dostatek příjmů na bydlení v bytě, nebytovém prostoru nebo na ubytovně.

Díky doplatku na bydlení byste měli být schopni na základě svých příjmů uhradit veškeré náklady na bydlení a zároveň by Vám či Vaší rodině měla zůstat částka na živobytí. Uznatelné náklady na bydlení se přitom posuzují tak, aby byly v místě bydliště obvyklé. Není tedy možné žádat o doplatek na bydlení, pokud jsou Vaše výdaje výrazně vyšší, než je v dané lokalitě zvykem. Výše dávky je tedy opět individuální.

Pozn. V případě dávky na bydlení a dávky na živobytí se jedná o pomoc v hmotné nouzi, osobou v hmotné nouzi je přitom člověk, který nemá dostatečné příjmy a jeho celkové sociální a majetkové poměry mu nedovolují uspokojit základní životní potřeby a z objektivních důvodů nemůže své příjmy zvýšit.  Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/doplatek-na-bydleni

Přídavky na dítě

I v této době samozřejmě stále platí možnost získat přídavek na dítě, a to v situaci kdy máte jako rodina čistý příjem nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Pokud jsou rodiče nezletilého nezaopatřeného dítěte rozvedeni, posuzuje se dítě s rodičem, se kterým společně žije. Bylo-li rodičům po rozvodu svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů, posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů. Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/pridavek-na-dite

Pro více informací Vám doporučujeme navštívit stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz, ale samozřejmě se nezdráhejte zaslat dotaz také do naší poradny, a to prostřednictvím e-mailu poradna@klubsvobodnychmatek.cz.

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 564/34
Praha 7, 170 00
Po - So: 9 - 18 hod.
info@klubsvobodnychmatek.cz

DÁMSKÝ A DĚTSKÝ OBCHOD

U Rybníka
Hovorčovice, 250 64
Po - Pá: 8 - 18 hod., So: 13 - 18 hod.
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
infolinka: 800 99 55 11

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^