Samoživitelé rok po covidu

16. 02. 2021

Přinášíme vám výsledky průzkumu "Situace samoživitelů a samoživitelek v době koronavirové krize", který jsme vypracovali ve spolupráci se STEM.

Až 62 % rodin samoživitelů vychází obtížně se svými příjmy, situaci řeší úsporami na jídle a provozu domácnosti. Šest samoživitelů z deseti nezvládá spořit a nemělo by rezervy na neočekávaný výdaj přesahující 10 tisíc korun. Přibližně polovina samoživitelů byla nucena si vzít půjčku, třetina samoživitelů nemá finance na kvalitní stravu či oblečení nebo byla nucena odložit placenou zdravotní péči. Pětina samoživitelů nedostávala vůbec výživné.

Mezi samoživiteli a samoživitelkami převažují pracující (68 %), většinou zaměstnanci. Pětina je v domácnosti (na mateřské, rodičovské, pečující nebo invalidní důchodce) a více než desetina je nezaměstnaných. Polovina samoživitelů a samoživitelek má měsíční čistý příjem do 20 tisíc korun, pětina dokonce pouze do 12 500 korun. Jasnou většinu samoživitelů představuje domácnost jedné dospělé osoby s jedním či dvěma dětmi (63 %). 

Většina rodin samoživitelů má rizikovou finanční situaci bez dostatečných rezerv, tři pětiny mají problémy s většími výdaji nebo úsporami, šest samoživitelů z deseti nemá rezervy na neočekávaný výdaj v hodnotě deset tisíc korun nebo nezvládá spořit. V případě nákladů na provoz domácnosti třetině samoživitelů nestačí peníze na oblečení (35 %), na kvalitní stravu (33 %) nebo mají neúnosné výdaje na bydlení (36%). Ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousková k tomu dodává: "Výsledky průzkumu dokonale reflektují strukturu žádostí o pomoc, které naší organizaci přicházejí, tj. žádosti o finanční pomoc na bydlení, potraviny nebo o materiální pomoc v podobě oblečení. Jenom v lednu jsme pomohli více než 100 rodinám celkovou částkou přes 800 tisíc korun a rozeslali více než čtvrt tuny oblečení."

Narostl podíl samoživitelů, kteří vycházejí obtížně s příjmem - z původních 54 % v období před koronavirovou krizí na současných 62 %. Až dvě pětiny samoživitelů hodnotí svou finanční situaci jako horší než před rokem, konkrétně u více než třetiny došlo ke snížení příjmu. Celkově problematickou finanční situaci domácnosti samoživitelé a samoživitelky v uplynulém roce nejčastěji řešili úsporami na jídle či provozu domácnosti. Přibližně polovina samoživitelů byla nucena si vzít půjčku (34 % od příbuzných, 13 % od bank, 8 % od nebankovních institucí). Třetina odkládala placenou zdravotní péči. Čtvrtina dotázaných (25 %) má v současnosti zásadní problémy se splácením svých dluhů. Téměř třetina samoživitelů a samoživitelek se musela v roce 2020 potýkat s problémem výpadku výživného, příčemž pro pětinu (20 %) platí, že rodič dítěte vůbec neplatil.

Třetina respondentů se musela v důsledku pandemie vyrovnat s následky změny své pracovní situace, konkrétně 13 % samoživitelů a samoživitelek se stalo nezaměstnanými, dalších 6 % přišlo o práci na dohodu a desetině byla snížena mzda. Finanční dopady pandemie na domácnost vedly u 6 % k nutnosti se přestěhovat, většinou do levnějšího bytu nebo k příbuzným či známým.

S distanční výukou dětí mají častěji problémy rodiče menších dětí (na prvním stupni ZŠ) a pak také samoživitelé a samoživitelky s nižšími příjmy. Pro téměř dvě pětiny (38 %) je problémem technické vybavení, častější je tento problém v rodinách s více dětmi (50 %). Technické vybavení a internetové připojení je také častěji problémem pro rodiny s nižším příjmem: mezi lidmi s příjmem do 12 500 korun má problém s připojením třetina, s technickým vybavením dokonce polovina.

Více než pětina samoživitelů a samoživitelek (22 %) během posledních 12 měsíců požádala o dávky v hmotné nouzi, s žádostí uspěla polovina z nich. O pomoc neziskových organizací požádala necelá pětina dotázaných (17 %) a jasná většina pomoc dostala. O dávky v hmotné nouzi během posledního roku častěji požádaly samoživitelky (23 %), respondenti s nižším vzděláním (36 %), s malými dětmi a dále ti, kteří nemají podporu příbuzných či známých (34 %). Šlo také častěji o ty, kteří pracují na DPČ nebo DPP, jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené a především nezaměstnaní.

Jednou z nejpostiženějších skupin jsou paradoxně živnostníci podnikající jako OSVČ. "Ztráta zakázek, nulová kompenzace, minimální výše ošetřovného pro OSVČ", jsou často se opakující odpovědi v rámci průzkumu. Klub svobodných matek na dané reagoval lednovým spuštěním projektu Akademie pro samoživitele OSVČ ve spolupráci s partnerskou společností JTI, v rámci které je poskytována tříměsíční podpora na podporu podnikání. "V projektu máme první výsledky, takže Covidu navzdory to člověk nesmí vzdávat. Pro nás je to program pomoci s přidanou hodnotou - tentokrát do lidí investujeme." komentuje Pavlousková.

Průzkum "Situace samoživitelů a samoživitelek v době koronavirové krize" byl vypracován neziskovým ústavem STEM ve spolupráci s Klubem svobodných matek, probíhal od 22.1. do 2.2.2021 a zúčastnilo se ho 1 026 respondentů. Online průzkumu se zúčastnili samoživitelé a samoživitelky s reprezentativním zastoupením v obcích různé velikosti, ve všech krajích ČR, v různých věkových a vzdělanostních skupinách.

 

 

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 564/34
Praha 7, 170 00
Po - So: 9 - 18 hod.
info@klubsvobodnychmatek.cz

DÁMSKÝ A DĚTSKÝ OBCHOD

U Rybníka
Hovorčovice, 250 64
Po - Pá: 8 - 18 hod., So: 13 - 18 hod.
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
infolinka: 800 99 55 11

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^