Samoživitel a pravidla pro daňovou slevu na dítě

21. 02. 2019

Slevu na dani je možné uplatnit na každé vyživované dítě, žijící s rodičem ve společně hospodařící domácnosti. - Z pohledu zákona je za vyživované dítě pokládáno nezletilé dítě nebo dítě zletilé, které se připravuje studiem na budoucí povolání, maximálně do jeho 26 let věku.

Pravidla pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti, neboli slevy na dani na dítě:

- Slevu na dani je možné uplatnit na každé vyživované dítě, žijící s rodičem ve společně hospodařící domácnosti. - Z pohledu zákona je za vyživované dítě pokládáno nezletilé dítě nebo dítě zletilé, které se připravuje studiem na budoucí povolání, maximálně do jeho 26 let věku.

- Daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů, resp. poplatníků žijící ve společně hospodařící domácnosti.

- Pokud daňové zvýhodnění uplatňuje matka dítěte, nemůže tak učinit otec. Správně by měly účetní vyžadovat předložení čestného prohlášení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje.

- Při uplatnění daňového zvýhodnění je nutné doručit kopii rodného listu, resp. potvrzení o studiu dítěte.

- V případě více zaměstnavatelů může poplatník uplatnit daňovou slevu pouze u jednoho zaměstnavatele.

- V případě rozvedených rodičů uplatňuje daňové zvýhodnění ten rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče.

- V případě střídavé péče je možné střídání uplatnění daňového zvýhodnění na děti mezi rodiči, a to na základě sepsání písemné dohody.

- Slevu na dani lze uplatnit na dítě vlastní, osvojené nebo v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče v případě, je dodržená podmínka společné domácnosti.

- Výše daňového zvýhodnění je pro první dítě 15 204 korun, pro druhé dítě 19 404 korun a pro třetí a každé další dítě 24 204 korun ročně.

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 34, Praha 7
(náš obchod Fashion Charity Shop)
infolinka: 800 99 55 11
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
info@klubsvobodnychmatek.cz

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^