Přísnější podmínky pro příspěvek a doplatek na bydlení

04. 06. 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje na příští rok 2019 přísnější podmínky pro dvě klíčové sociální dávky, příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení.

V současnosti je příspěvek na bydlení určený tomu, kdo má náklady na bydlení vyšší než 30 % jeho příjmů (výjimka je hlavní město Praha, kde je procentuální hranice 35 %). Náklady na bydlení jsou následně porovnávány s tzv. normativními náklady, které jsou definovány státem jako průměrné celkové náklady na bydlení podle počtu členů domácnosti a velikosti obce. Hlavní podmínkou pro získání příspěvku na bydlení je, aby žadatel bydlel ve vlastním, družstevním nebo nájemním bytě. 

V případě lidí, kteří platí nájem, ale nezbývají jim již prostředky na živobytí, je vyplácen doplatek na bydlení. Resort práce a sociálních věcí chystané přísnější změny odůvodňuje faktem, že jsou obě dávky údajně zneužívány vzhledem ke špatnému nastavení pravidel s tím, že některých krajích České republiky se neoprávněné čerpání týká až 70 % lidí, kteří dávky pobírají.

Jinými slovy v současnosti jsou v některých případech dávky přiznávány rodinám, pro které náklady na bydlení ve výši 30 % jejich rodinného rozpočtu nepředstavují velkou rodinnou zátěž. Nově chce tak ministerstvo pracovat s tzv. disponibilním příjmem, neboli příjmem, který rodině po zaplacení nájmu zůstane. 

Tento bude porovnáván se životním minimem, konkrétně pokud žadateli po zaplacení nákladů na bydlení zbude více než dvounásobek životního minima, na příspěvek na bydlení nedosáhne. Další změna se bude týkat žadatelů o příspěvek na bydlení, kteří mají v rámci nájemní smlouvy sjednaný tzv. paušál za nájem a služby.

Paušál sice podle ministerských úředníků nebude překážkou pro získání příspěvku, ale nebude již započítáván do uznatelných nákladů na bydlení. V praxi to ovšem velmi pravděpodobně znamená, že kdo platí za bydlení paušálem, i přes možnost podat žádost o příspěvek na něj nedosáhne.

V neposlední řadě normativní náklady nebudou již stanovovány na roční bázi, ale budou stanoveny trvale s výjimkou situací, kdy dojde k výrazné změně cen bydlení. Připravované změny pro doplatek na bydlení se vztahují především na lidi, kteří bydlí na ubytovnách. Proti současnému stavu, kdy lze čerpat doplatek až do výši 80 % odůvodněných nákladů, bude tato hranice snížena pouze na polovinu částky, kterou ubytovna stojí. Podle ministerstva má nové opatření cílit na vysoké ceny, které si majitelé ubytoven účtují. Odborníci nicméně upozorňují na to, že daná opatření naopak negativně zasáhnou sociálně znevýhodněné skupiny.

VÝDEJ ESHOPU A KANCELÁŘE

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
+420 702 019 159
info@klubsvobodnychmatek.cz

FIREMNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
ředitelka: Dana Pavlousková
Číslo účtu: 578344002/5500

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište nám