Pravidla pro střídavou péči o dítě

28. 01. 2018

Střídavá péče je možná většinou na základě dohody obou rodičů, kdy jsou smírčí cestou dohodnuty nejen finanční nároky, ale především četnost, s jakou se budou oba rodiče ve výchově střídat.

V praxi to bývá jeden až dva týdny, u starších dětí ale třeba i po měsíci, nicméně by měla primárně odpovídat věku dítěte, dále vzdálenosti mezi bydlišti obou rodičů, ale i času, které dítě potřebuje k tomu, aby si zvyklo na změnu prostředí.

V případech dětí se školní docházkou jsou odborníky doporučovány delší intervaly, naopak u menších dětí kratší, u dětí mladších 1,5 roku střídavá péče doporučována není vůbec. Předmětem dohody je i upravení péče o dítě v době prázdnin nebo svátků. Z hlediska zákona střídavou péči upravuje nový občanský zákoník, podle kterého v případě rozvodu manželství soud určí, jak bude každý z rodičů o dítě pečovat. Základní informace, jak se určuje svěření do péče, najdete v našem článku Návrh na svěření dítěte do péče.

Pokud to vyžaduje zájem dítěte, může soud rozhodnout odlišně od dohody obou rodičů. Soud při svém rozhodnutí bere v úvahu vztah dítěte nejen k rodičům, ale i k jeho sourozencům nebo prarodičům. Dítě pak může být svěřeno do péče jednoho z rodičů, do střídavé péče nebo do společné péče, v případě zájmu dítěte může být svěřeno do péče i jiné osoby než rodiče. Je nutné zdůraznit, že případný nesouhlas jednoho rodiče nemůže zabránit tomu, aby se o dítě nemohl starat i druhý rodič.

Návrh na střídavou péči se podává u okresního soudu, kde má dítě trvalé bydliště a návrh by měl obsahovat popis navrhujícího rodiče, dítěte, druhého rodiče, vzájemné vztahy a především odůvodnění, proč chcete mít dítě ve střídavé péči s tím, že je nutné prokázat, že budete schopni se o dítě postarat a zabezpečit jeho potřeby finanční i výchovné.

Názory na střídavou péči se různí, v každém případě platí, že není vhodná pro každé dítě. Střídavá péče by měla být ze strany soudu nařizována pouze na základě společné vůli rodičů. Nejhorší je varianta, když je střídavá péče používána jako nástroj pomsty rodičů a jejich boje o dítě.

Takže pokud není schopnost vzájemné komunikace a dohody na základních věcech (styl výchovy, způsob pobytu dítěte u druhého rodiče, rozdělení nákladů na péči, respektování rozhodnutí druhého), střídavá péče není na místě. Pokud není ve střídavé péči rozpor a souhlasí všechny strany, mohl by stačit jednoduchý návrh na střídavou výchovu, který je uveden ZDE

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 34, Praha 7
(náš obchod Fashion Charity Shop)
infolinka: 800 99 55 11
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
info@klubsvobodnychmatek.cz

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^