Práva zaměstnavatele, když po vás nemá dost práce

24. 04. 2020

Mnoho samoživitelek aktuálně řeší situaci, kdy se v důsledku pandemie jejich zaměstnavatel sice neruší, ale nemá pro zaměstnance žádné pracovní úkoly, a tak jim chce nařídit dovolenou, snížit mzdu apod. V tomto článku se zaměříme na jednotlivé případy, které mohou v této souvislosti nastat a objasníme si, zda má zaměstnavatel právo k těmto krokům přistoupit.

Nařízení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel Vám může nařídit sám dovolenou, nicméně ji musí určit alespoň 14 dnů předem, pokud se s Vámi nedohodne na kratší lhůtě.  

 

Výkon jiné práce

Obecně lze říct, že pokud po Vás zaměstnavatel požaduje, abyste vykonávali jinou práci, je třeba posoudit, jaký druh práce máte sjednaný v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel se musí se zaměstnancem na výkonu jiné práce mimo sjednaný druh práce dohodnout.

Nicméně zákon také připouští, že pokud je to třeba k odvrácení mimořádné události, živelné události nebo jiné hrozící nehody či ke zmírnění jejích bezprostředních následků, může zaměstnavatel i bez jeho souhlasu převést zaměstnance na jinou práci. Z toho vyplývá, že by se na tuto skutečnost mohla vztahovat i současná pandemie. Převedení je ale možné pouze na dobu nezbytné potřeby.

V těchto případech je povinností zaměstnavatele Vás převést na takový druh práce, který je pro Vás vhodný s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu, kvalifikaci nebo schopnostem. Samozřejmě můžete odmítnou práci, která bezprostředně ohrožuje Váš život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob.

Příklad: Váš druh práce je mzdová účetní. Při změně druhu práce by se jednalo např. o pozici sekretářky.

Pozor, toto je důležité odlišovat od náplně práce. Zaměstnavatel může v rámci pracovní smlouvy měnit Vaši pracovní náplň, aniž by k tomu potřeboval Váš souhlas, pokud není součástí pracovní smlouvy.

Příklad: Jste personalistka, která má na starost pohovory s uchazeči o práci. Změna pracovní náplně by byla, kdybyste začala školit vzdělávání a rozvoj zaměstnanců či vyhodnocovala odměňování zaměstnanců a jejich firemní bonusy.

Změna směn

Zaměstnavatel Vám nemůže ze dne na den změnit či zrušit směnu. Pokud se nedohodnete jinak, rozvržení směny může zaměstnavatel provést pouze 2 týdny předem.

 

Neplacené volno

O neplacené volno si může zažádat pouze zaměstnanec. Zaměstnavatel Vám ho nemůže z vlastního rozhodnutí nařídit.

 

Snížení mzdy

Pro určení, zda Vám může zaměstnavatel snížit mzdu je klíčové, jestli byla mzda sjednána ve smlouvě nebo v jiné dohodě se zaměstnancem, nebo byla stanovena jednostranně zaměstnavatelem ve vnitřním předpisu, nebo byla určena mzdovým výměrem. Pokud byla sjednána např. v pracovní smlouvě (tedy dohodou), nemůže ji zaměstnavatel bez Vašeho souhlasu snižovat. Pokud zaměstnavatel mzdu naopak určil mzdovým výměrem nebo stanovil vnitřním předpisem, může ji snížit i bez Vašeho souhlasu, což by v tomto období mohlo hrozit. To vše samozřejmě platí za předpokladu, že pracujete po stanovenou týdenní pracovní dobu. V žádném případě Vám však zaměstnavatel nemůže mzdu snížit pod její minimální úroveň.

Mzdu nesmí snížit ani při tzv. částečné nezaměstnanosti (kurzarbeit), kdy nemůže zaměstnanci přidělovat práci po stanovenou týdenní pracovní dobu. Za zkrácenou pracovní dobu musí zaměstnanec dostat minimálně 60 % (v dubnu 80%) průměrného výdělku. Jestliže by zaměstnanec souhlasil se zkrácením pracovní doby, je situace jiná. Mzdu by měl nižší za dobu, kdy nepracoval.

 

Zavřená firma kvůli opatření

V případě, že Vám zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z důvodu uzavření provozoven na základě mimořádných opatření vlády nebo z jeho vlastního rozhodnutí, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

 

Prostoj ve firmě

Pokud Vám zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z důvodu prostoje (např. nemá dostatek surovin pro výrobu), náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

 

Firma bez zakázek

Může také nastat situace, kdy Vám zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z důvodu omezení odbytu výrobků/poptávky po službách, v takovém případě náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

 

Pracovní volno a ošetřovné

Po celou dobu uzavření příslušného školského zařízení/stacionáře přísluší zaměstnanci pracovní volno a ošetřovné z důvodu péče o dítě mladší 13 let, péče o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), a dále o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost).

 

Nařízení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel Vám může nařídit sám dovolenou, nicméně ji musí určit alespoň 14 dnů předem, pokud se s Vámi nedohodne na kratší lhůtě.  

 

Výkon jiné práce

Obecně lze říct, že pokud po Vás zaměstnavatel požaduje, abyste vykonávali jinou práci, je třeba posoudit, jaký druh práce máte sjednaný v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel se musí se zaměstnancem na výkonu jiné práce mimo sjednaný druh práce dohodnout.

Nicméně zákon také připouští, že pokud je to třeba k odvrácení mimořádné události, živelné události nebo jiné hrozící nehody či ke zmírnění jejích bezprostředních následků, může zaměstnavatel i bez jeho souhlasu převést zaměstnance na jinou práci. Z toho vyplývá, že by se na tuto skutečnost mohla vztahovat i současná pandemie. Převedení je ale možné pouze na dobu nezbytné potřeby.

V těchto případech je povinností zaměstnavatele Vás převést na takový druh práce, který je pro Vás vhodný s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu, kvalifikaci nebo schopnostem. Samozřejmě můžete odmítnou práci, která bezprostředně ohrožuje Váš život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob.

Příklad: Váš druh práce je mzdová účetní. Při změně druhu práce by se jednalo např. o pozici sekretářky.

Pozor, toto je důležité odlišovat od náplně práce. Zaměstnavatel může v rámci pracovní smlouvy měnit Vaši pracovní náplň, aniž by k tomu potřeboval Váš souhlas, pokud není součástí pracovní smlouvy.

Příklad: Jste personalistka, která má na starost pohovory s uchazeči o práci. Změna pracovní náplně by byla, kdybyste začala školit vzdělávání a rozvoj zaměstnanců či vyhodnocovala odměňování zaměstnanců a jejich firemní bonusy.

Změna směn

Zaměstnavatel Vám nemůže ze dne na den změnit či zrušit směnu. Pokud se nedohodnete jinak, rozvržení směny může zaměstnavatel provést pouze 2 týdny předem.

 

Neplacené volno

O neplacené volno si může zažádat pouze zaměstnanec. Zaměstnavatel Vám ho nemůže z vlastního rozhodnutí nařídit.

Snížení mzdy

Pro určení, zda Vám může zaměstnavatel snížit mzdu je klíčové, jestli byla mzda sjednána ve smlouvě nebo v jiné dohodě se zaměstnancem, nebo byla stanovena jednostranně zaměstnavatelem ve vnitřním předpisu, nebo byla určena mzdovým výměrem. Pokud byla sjednána např. v pracovní smlouvě (tedy dohodou), nemůže ji zaměstnavatel bez Vašeho souhlasu snižovat.

Pokud zaměstnavatel mzdu naopak určil mzdovým výměrem nebo stanovil vnitřním předpisem, může ji snížit i bez Vašeho souhlasu, což by v tomto období mohlo hrozit. To vše samozřejmě platí za předpokladu, že pracujete po stanovenou týdenní pracovní dobu. V žádném případě Vám však zaměstnavatel nemůže mzdu snížit pod její minimální úroveň.

Mzdu nesmí snížit ani při tzv. částečné nezaměstnanosti (kurzarbeit), kdy nemůže zaměstnanci přidělovat práci po stanovenou týdenní pracovní dobu. Za zkrácenou pracovní dobu musí zaměstnanec dostat minimálně 60 % (v dubnu 80%) průměrného výdělku. Jestliže by zaměstnanec souhlasil se zkrácením pracovní doby, je situace jiná. Mzdu by měl nižší za dobu, kdy nepracoval.

 

Zavřená firma kvůli opatření

V případě, že Vám zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z důvodu uzavření provozoven na základě mimořádných opatření vlády nebo z jeho vlastního rozhodnutí, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Prostoj ve firmě

Pokud Vám zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z důvodu prostoje (např. nemá dostatek surovin pro výrobu), náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

 

Firma bez zakázek

Může také nastat situace, kdy Vám zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z důvodu omezení odbytu výrobků/poptávky po službách, v takovém případě náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

 

Pracovní volno a ošetřovné

Po celou dobu uzavření příslušného školského zařízení/stacionáře přísluší zaměstnanci pracovní volno a ošetřovné z důvodu péče o dítě mladší 13 let, péče o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), a dále o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost).

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 564/34
Praha 7, 170 00
Po - So: 9 - 18 hod.
info@klubsvobodnychmatek.cz

DÁMSKÝ A DĚTSKÝ OBCHOD

U Rybníka
Hovorčovice, 250 64
Po - Pá: 8 - 18 hod., So: 13 - 18 hod.
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
infolinka: 800 99 55 11

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^