PODPOŘIT RODIČE SAMOŽIVITELE A JEJICH DĚTI


Připravili jsme pro vás několik možností, jak můžete finančně nebo materiálně pomáhat. Pro běžné dárce můžeme doporučit bankovní převod nebo přímo zde ve formuláři využít platební bránu s mnoha možnostmi platby.


 

Převod na bankovní účet


Bankovní účet:

578344002 / 5500

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

ředitelka: Dana Pavlousková
tel: +420 702 019 159
email: info@klubsvobodnychmatek.cz

Chci pomoct konkrétní mamince

SPOJÍMESE.cz


CHCETE POMÁHAT KONKRÉTNĚ?


Pro přímou pomoc spolupracujeme s partnerským projektem Spojimese.cz, který online spojuje dárce a samoživitele.

  • Zaslání finanční částky na účet samoživitele.
  • Doručení potravinové nebo drogistické pomoci.
  • Materiální pomoc, oblečení, obuv a pod.

Otevřít Spojimese

Uplatnění daru jako daňového nákladu


Na vaše dary vám rádi vystavíme darovací smlouvu.
Dárce má nárok hodnotu svého daru odečíst od daňového základu.

Dárce - fyzická osoba

Dárce – fyzická osoba, může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého daňového základu, pokud je celková hodnota darů v rozhodném roce větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Dárce - právnická osoba

Dárce – právnická osoba, má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí minimálně 2 000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud poskytuje věcný dar plátce DPH, musí odvést DPH z hodnoty daru, jenž je dalším nákladem. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

Zpět

VÝDEJ ESHOPU A KANCELÁŘE

Dukelských hrdinů 34, Praha 7
(náš obchod Fashion charity shop)

+420 702 019 159
info@klubsvobodnychmatek.cz

FIREMNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
Číslo účtu: 578344002/5500
info@klubsvobodnychmatek.cz

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^