Podpora v nezaměstnanosti

25. 02. 2018

Každému z nás se může dočasně stát, že přijde nečekaně o práci, nebo zaměstnání nemůže přes veškerou snahu najít. V takovém případě připadá v úvahu přihlásit se na Úřad práce se žádostí o podporu v nezaměstnanosti.

Kdo má na ni nárok, jaké podmínky musí splnit a kolik peněz na jak dlouho lze vlastně získat? V první řadě je nutné mít na paměti, že podpora v nezaměstnanosti jde ruku v ruce se žádostí o zprostředkování nového pracovního úvazku. Stejně tak nelze operovat při zapsání na Úřad práce s tím, že je to alternativa pro zajištění placení sociálního a zdravotního pojištění.

A kdo tedy může žádat o podporu v nezaměstnanosti?

Každý, kdo se registruje na Úřadu práci, uchází se o práci a v posledních 2 letech si platil důchodové pojištění. Stejně tak o podporu může žádat každý v rámci tzv. náhradní doby zaměstnání, mezi které patří například péče o dítě ve věku do 4 let. Pro maminky na mateřské nebo rodičovské je také důležité, že se mimo žádost o podporu mohou stát tzv. zájemcem o zaměstnání. V takovém případě může získat od Úřadu práce bezplatné poradenství a případnou rekvalifikaci.

A kdo naopak na podporu v nezaměstnanosti nárok nemá?

Ten, kdo čerpá starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění (nemocenská, ošetřovné, mateřská). Ten, kdo v posledních 6 měsících dostal výpověď ze zaměstnání pro hrubé porušení povinností. Ten, kdo má zaměstnání, pobírá podporu v rámci rekvalifikace nebo je ve výkonu trestu.

Co musíte mít s sebou při podávání žádosti o podporu v nezaměstnanosti na Úřadu práce?

Platný občanský průkaz (nebo cestovní pas), doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání, ideálně potvrzení o předcházejícím ukončeném pracovním poměru, zápočtový list, potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění. V případě OSVČ je nutné doložit potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o účasti na důchodovém pojištění.

A kolik podpora činí a na jak dlouho je?

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti pro rok 2018 je 16 682 korun, což je 0,58 násobek průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku. Délka období, po které můžete podporu dostávat (tzv. podpůrčí doba), závisí na vašem věku: Pokud je vám méně než 50 let, podporu budete dostávat 5 měsíců. Pokud je vám více než 50 a méně než 55 let, podpora vám náleží 8 měsíců.

A pokud je vám více než 55 let, délka poskytování podpory v nezaměstnanosti činí 11 měsíců. Kolik konkrétně v rámci podpory dostanete, záleží na průměrném měsíčním čistém výdělku z posledního zaměstnání nebo v případě OSVČ na posledním vyměřovacím základ v rozhodném období přepočteného na jeden kalendářní měsíc.

Pro první dva měsíce podpůrčí doby činí podpora v nezaměstnanosti 65 %, v dalších dvou se snižuje na 50 % a po zbývající období odpovídá 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečkám o zaměstnání, které ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Patří tedy mezi ně i těhotné ženy nebo kojící matky, přestože to někdy podle zkušeností jednotlivých maminek s úředníky vypadá na pravý opak. 

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 34, Praha 7
(náš obchod Fashion Charity Shop)
infolinka: 800 99 55 11
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
info@klubsvobodnychmatek.cz

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^