Podmínky používání mobilní aplikace

02. 07. 2020

Jaké stanovujeme podmínky pro používání naší mobilní aplikace. 

Služba mobilní aplikace Klub svobodných matek

Souhlasíme, že vám budeme poskytovat službu mobilní aplikace Klub svobodných matek. Služba zahrnuje všechny produkty, funkce, aplikace, služby, technologie a software. Služba je tvořena následujícími prvky („služba“):

 • Poskytování přizpůsobených příležitostí k vytváření, spojování, komunikaci, objevování a sdílení. Lidé jsou různí. Chceme upevňovat vaše vztahy díky sdíleným zážitkům, které jsou pro vás důležité. Budujeme proto systémy s cílem pochopit, o koho a o co máte vy i ostatní zájem, a pomocí těchto informací vám pomáhat s vytvářením, nacházením, účastnění se a sdílení zážitků, na kterých vám záleží. Například zvýrazňujeme obsah, funkce, nabídky a účty, které by vás mohly zajímat, a na základě vašeho chování a chování dalších osob na Instagramu i mimo něj vám nabízíme způsoby, jakými byste mohli službu využívat.
 • Usilujeme o pozitivní, nevylučující a bezpečné prostředí. Vyvíjíme a používáme nástroje a nabízíme členům naší komunity zdroje, které přispívají k pozitivnímu a nevylučujícímu prostředí, například když se domníváme, že potřebují pomoc. Máme zřízené také týmy a systémy, které bojují proti zneužívání a porušování našich smluvních podmínek a zásad a také škodlivému a podvodnému jednání. Abychom zajistili bezpečnost naší platformy, využíváme veškeré informace, které máme k dispozici, včetně vašich informací. Další informace najdete v zásadách používání dat.
 • Vyvíjíme a používáme technologie, pomocí nichž můžeme trvale sloužit naší rostoucí komunitě. Pro naši službu je klíčové organizovat a analyzovat informace pro naši rostoucí komunitu. Podstatným prvkem naší služby je vytváření a používání špičkových technologií, které nám umožňují naši službu přizpůsobovat, chránit a zlepšovat, a to v neuvěřitelně širokém měřítku pro obrovskou globální komunitu. Technologie, jako je umělá inteligence a počítačové učení, nám umožňují používat napříč naší službou komplexní procesy. Funkčnost a integritu naší služby zajišťují také automatizované technologie.
 • Výzkum a inovace. Informace, které máme k dispozici, využíváme ke zkoumání naší služby a spolupráci s ostatními na průzkumu, abychom mohli naši službu zlepšovat a přispívat k dobru naší komunity.

Zásady používání dat

 

Abychom mohli službu poskytovat, musíme sbírat a používat vaše informace. Zásady používání dat vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme informace.

 

Vaše závazky

[/vc_column_text][vc_empty_space alter_height="medium" hide_on_mobile=""][vc_column_text]Na oplátku za náš závazek poskytovat službu se musíte zavázat k dodržování následujících podmínek. Kdo může používat aplikaci Klub svobodných matek (dále jen "aplikace"). Chceme, aby naše služba byla co nejvíc otevřená a nevylučující, ale také bezpečná, zabezpečená a splňující právní předpisy. Abyste se mohli zapojit do naší komunity, musíte proto přistoupit na několik omezení.

 • Musíte být starší 18 let.
 • Platné právní předpisy vám nesmí zakazovat přijímání jakékoli části naší služby.
 • Váš účet nesměl být v minulosti zablokovaný kvůli porušování zákona nebo našich zásad.
 • Nesmíte být odsouzený sexuální delikvent.

Jak aplikaci nesmíte používat. Abychom mohli poskytovat bezpečnou a otevřenou službu pro širokou komunitu, záleží na každém z nás.

 • Nesmíte se vydávat za někoho jiného nebo uvádět nepřesné informace. V aplikaci nemusíte sdělovat svoji identitu, ale musíte nám poskytnout přesné a aktuální informace (včetně registračních údajů). Nesmíte se vydávat za někoho jiného a nesmíte vytvořit účet pro někoho jiného, pokud nemáte jeho výslovné svolení.
 • Nesmíte dělat nic, co je nezákonné, klamavé nebo podvodné nebo slouží nelegálnímu nebo neschválenému účelu.
 • Nesmíte porušovat (nebo pomáhat jiným porušovat či vybízet někoho k porušování) tyto smluvní podmínky či naše zásady.
 • Nesmíte dělat cokoli s cílem narušit nebo zhoršit správné fungování služby.
 • Nesmíte se pokoušet vytvářet účty nebo zobrazit či získat informace neschválenými způsoby. Jde například o vytváření účtů nebo získávání informací automatizovaným způsobem bez našeho výslovného povolení.
 • Nesmíte se pokoušet koupit, prodat nebo převést jakoukoli část svého účtu (včetně uživatelského jména) nebo nabízet, sbírat nebo používat přihlašovací údaje či štítky jiných uživatelů.
 • Nesmíte zveřejňovat soukromé nebo důvěrné informace ani žádným způsobem narušovat práva jiných osob, včetně práv k duševnímu vlastnictví. Další informace, mimo jiné o nahlašování obsahu, který podle vás porušuje vaše práva k duševnímu vlastnictví sdělte na email info@klubsvobodnychmatek.cz

Oprávnění, která nám udělujete. V rámci naší dohody nám také udělujete oprávnění, která k poskytování služby potřebujeme.

 • Neuplatňujeme nárok na vlastnictví vašeho obsahu, ale udělujete nám licenci na jeho používání. Vaše práva spojená s obsahem se nijak nemění. Neuplatňujeme nárok na vlastnictví obsahu, který ve službě nebo jejím prostřednictvím zveřejníte. Když v naší službě nebo ve spojení s ní sdílíte, zveřejňujete nebo nahráváte obsah, na který se vztahují práva k duševnímu vlastnictví (například fotografie nebo videa), udělujete nám tímto nevýhradní, bezplatnou, převoditelnou, dále licencovatelnou a celosvětovou licenci k hostování, používání, distribuci, úpravě spouštění, kopírování, veřejnému předvádění nebo vystavování, překladu a vytváření odvozených děl k vašemu obsahu (podle vašich nastavení ochrany soukromí a aplikace). Tuto licenci můžete kdykoli ukončit odstraněním obsahu nebo účtu. Pokud jste však obsah sdíleli s jinými osobami, které ho neodstranily, bude se obsah dále zobrazovat. Chcete-li si přečíst víc o tom, jak používáme informace a jak kontrolujeme či odstraňujeme váš obsah, projděte si zásady používání dat
 • Oprávnění k používání vašeho uživatelského jména, profilového obrázku a informací o vašich vztazích a akcích týkajících se účtů, reklam a sponzorovaného obsahu. Udělujete nám oprávnění ukazovat vaše uživatelské jméno, profilový obrázek a informace o vašich akcích (například To se mi líbí) nebo vztazích (například sledování) u vašich účtů, reklam, nabídek a dalšího sponzorovaného obsahu (nebo ve spojení s nimi), které sledujete nebo se kterými komunikujete a které se zobrazují ve Facebook produktech, a to bez jakékoli náhrady vůči vám. Můžeme například ukázat, že se vám líbil sponzorovaný příspěvek vytvořený značkou, která nám zaplatila za zobrazování svých reklam na Instagramu. Akce s jiným obsahem a sledování jiných účtů, akce se sponzorovaným obsahem a sledování sponzorovaných účtů můžou vidět jenom lidé, kteří mají oprávnění zobrazit daný obsah nebo sledování. Budeme také respektovat vaše nastavení reklam.
 • Souhlasíte s tím, že můžeme do vašeho zařízení stahovat a instalovat aktualizace služby.

 

Odebrání obsahu a zablokování či zrušení účtu

 

 • Jakýkoli obsah nebo informace, které ve službě sdílíte, můžeme odebrat, pokud podle našeho názoru porušují tyto smluvní podmínky, naše zásady nebo pokud to vyžadují právní předpisy. Službu nebo její část vám můžeme okamžitě odmítnout nebo přestat poskytovat (včetně zrušení nebo zablokování účtu), pokud jasně, závažně nebo opakovaně porušujete tyto smluvní podmínky nebo naše zásady, pokud opakovaně porušujete práva jiných osob k duševnímu vlastnictví nebo v případech, kde to vyžadují právní předpisy. Pokud přistoupíme k odebrání vašeho obsahu kvůli porušení našich zásad komunity, případně k zablokování nebo zrušení vašeho účtu, v odpovídajících případech vás na to upozorníme. Pokud se domníváte, že jsme vám účet zrušili omylem, nebo pokud si chcete účet zablokovat nebo trvale odstranit, napište na email info@klubsvobodnychmatek.cz.
 • Odstraněný obsah může po omezenou dobu přetrvávat v záložních kopiích, a pokud ho někdo sdílel, bude nadále viditelný. Tento odstavec a níže uvedený oddíl s názvem „Naše dohoda a co se stane v případě neshody“ budou platit i po zrušení nebo odstranění účtu.

 

Aktualizace těchto smluvních podmínek

Naši službu a zásady můžeme změnit a tyto smluvní podmínky může být nutné změnit tak, aby přesně odpovídaly naší službě a zásadám. Pokud právní předpisy nevyžadují jinak, alespoň třicet dní před provedením změn těchto smluvních podmínek vás upozorníme (například prostřednictvím naší služby) a dáme vám příležitost si je přečíst, než vstoupí v platnost. Pokud budete službu i nadále používat, budou se na vás vztahovat aktualizované smluvní podmínky. Pokud s těmito nebo případnými aktualizovanými smluvními podmínkami nesouhlasíte, můžete odstranit svůj účet napsáním emailu na info@klubsvobodnychmatek.cz.

  Revidováno: 1. března 2020

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 34, Praha 7
(náš obchod Fashion Charity Shop)
infolinka: 800 99 55 11
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
info@klubsvobodnychmatek.cz

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^