Podmínky pomoci v hmotné nouzi

03. 02. 2018

Za hmotnou nouzi je z hlediska zákona považován stav, kdy svobodná matka nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetkové poměry jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami tak, aby byly uspokojeny základní životní potřeby.

Mezi dávky v rámci hmotné nouze patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Plná kompetence pro rozhodování a vyplácení dávek přísluší Úřadu práce. Za podstatný pokles příjmu se považuje zejména: ztráta příjmu z výdělečné činnosti, ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci nebo ukončení výplaty rodičovského příspěvku.

Abyste měla nárok na hmotnou nouzi, musíte mít opravdu nedostatečné finance, nesmíte mít majetek, který byste mohla prodat, ale ani pohledávky, které by mohly být vymáhány. Druhou podmínkou je vaše snaha peníze vydělat s cílem vyřešit tíživou životní situaci. Z druhého úhlu pohledu dávky nejsou vypláceny tomu, kdo je nezaměstnaný, nepodniká nebo není evidován na úřadu práce. V posledním bodě ale pozor, protože pokud jste vedená na úřadu práce a v minulosti jste odmítla nabídnutou práci, je to považováno za další věc, pro kterou je uznání hmotné nouze odmítáno.

Příspěvek na živobytí Je posuzován individuálně. Obecně platí, že pokud se snažíte neúspěšně sehnat práci a po zaplacení nákladů na bydlení vám nezbývá více, než je životní minimum, máte nárok o tuto dávku požádat. Pozor nicméně na to, že náklady na bydlení musí být odůvodněné: Zcela určitě mezi ně nepatří splátka na hypotéku nebo předražený nájem.

K žádosti o příspěvek na živobytí je nutné přiložit doklady o vašich příjmech za poslední tři měsíce, potvrzení o zdravotním stavu, prohlášení o sociálních a majetkových poměrech, případně rozhodnutí o výživném. Cílem příspěvku je doplnit příjmy domácnosti na částku živobytí. Částka živobytí se odvíjí od výše existenčního a životního minima, ale stanoví se zároveň individuálně pro každou osobu na základě zhodnocení její snahy, možností a potřeb. Živobytí osoby tak ovlivňuje více kritérií, zejména: - jedná se o nezaopatřené dítě? - může si žadatelka zvýšit příjem vlastní prací?

Má snahu?

- vykonává dobrovolnické nebo veřejné služby?

- potřebuje žadatelka nebo dítě nákladné dietní stravování?

- jak dlouho je ve stavu hmotné nouze? Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o životním a existenčním minimu – více informací o něm si přečtěte ZDE.

Vzhledem k tomu, že v praxi dochází k různým situacím, které jsou zcela individuálního charakteru, má orgán pomoci v hmotné nouzi možnost z okruhu společně posuzovaných osob některou osobu vyloučit. Příspěvek na živobytí je jedna z dávek, jejíž případné vyplacení je ovlivněno i skutečností, zda samotná žadatelka nedluží na výživném.

To se sice samoživitelek vesměs netýká, ale pro doplnění uvádíme: Částka živobytí u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky, činí pouze částku existenčního minima (případně zvýšenou z důvodu dietního stravování). „Trestnými body“ je i to, pokud jde o žadatelku, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi jí byl skončen základní pracovně-právní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo s ní byl skončen jiný pracovní poměr z obdobného důvodu. Částka živobytí pak pro ni činí pouze částku existenčního minima (případně zvýšenou z důvodu dietního stravování). Ve stejné výši se v případě nároku dočká dávky i osoba, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc. Formulář žádosti o příspěvek na živobytí ZDE.

Doplatek na bydlení

Je možné o něj žádat v situaci, pokud vaše příjmy spolu s příspěvkem na bydlení nestačí na náklady na živobytí. Doplatek, resp. jeho výplata, je časově omezený, a to dobou 7 let během posledních 10 roků. K žádosti na doplatek na bydlení musíte doložit doklad o vašich příjmech za poslední 3 měsíce (uvádí se i příspěvek na živobytí) a v případě zdravotních problémů potvrzení o zdravotním stavu. Výše doplatku na bydlení se vypočte tak, aby matka s dítětem měla alespoň na odůvodněné náklady na bydlení. Odůvodněné náklady na bydlení jsou obdobné jako při započítávání nákladů pro účely příspěvku na bydlení, jak je rozepsáno v článku ZDE.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení jsou dvě rozdílné dávky! Při posuzování nároku na tuto dávku se přihlíží ke skutečným příjmům rodiny a již přiděleným dávkám. Vyplácí se měsíčně. Ostatní společně posuzované osoby se uvádějí podle § 2 a § 8 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, tedy:

Uvádějí se všechny osoby, které s žadatelem společně užívají byt (obývaný prostor) na adrese skutečného pobytu. Manžela/manželku a nezletilé nezaopatřené děti žadatele a ostatních společně posuzovaných osob se uvádějí i tehdy, jestliže s oprávněnou osobou společně byt (obývaný prostor) neužívají – to se týká především těch maminek, které pečují sice o dítě samy, ale stále ještě nebyly úředně rozvedeny. Nicméně úřad požaduje vypsat i další osoby, které užívají byt (obývaný prostor), i když nejsou společně posuzovanými osobami. Formulář žádosti ZDE.

Důležité – než se někam přestěhujete:

Od května 2017 potřebují lidé na ubytovnách souhlas obce k poskytnutí doplatku na bydlení (konkrétně v dlouhodobých ubytovacích zařízeních s provozními řády schválenými podle zákona č. 252/2014 Sb.). Úřad práce jej vyžaduje písemně a v rámci každé žádosti o doplatek na bydlení zvlášť.

Pokud obec žádost o příspěvek na bydlení zamítne, měla by s takovou osobou zahájit komplexní sociální práci, aby se dotyčný či dotyčná neocitli bez střechy nad hlavou. Obce by měly mít pro takové případy alternativu v podobě azylových domů a podobně, ne všude tomu tak ale je. V některých obcích určili přímo takzvané „bezdoplatkové zóny“, kde není souhlas poskytován nikomu. Jde většinou o takzvané sociálně vyloučené lokality, kde již obce nechtějí tento typ bydlení podporovat. Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc

- je určena pro situace, kterými jsou ohrožení zdraví, živelné pohromy, nedostatek financí pro zařízení dokaldů, pořízení základního vybavení domácnosti, školní platby a podobně. Podrobnosti k těmto konkrétním situacím v souvislosti s touto dávkou se dozvíte v rozsáhlém samostatném článku ZDE. Formulář žádosti je ZDE.

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 34, Praha 7
(náš obchod Fashion Charity Shop)
infolinka: 800 99 55 11
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
info@klubsvobodnychmatek.cz

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^