Oddlužení - cesta z pekla velkých dluhů

24. 04. 2020

V dnech po koronavirové krizi se spousta lidí dostala do neřešitelných finančních problémů, kdy nejsou schopni hradit své závazky vůči svým věřitelům. V návaznosti na Vaše dotazy jsme se rozhodli poskytnout Vám jednoduchý a stručný článek za jakých podmínek je možné o oddlužení žádat a jak tyto podmínky splnit.  

Úpadek

(pozn. o oddlužení lze žádat pouze současně s podáním insolvenčního návrhu, aby bylo rozhodnuto o Vašem úpadku, přičemž ten může mít dvě formy a ke každé je třeba splnit jejich následující podmínky)

 • Platební neschopnost (nutno splnit současně)
 • Dlužník má více věřitelů (nejméně dva)
 • Dlužník má peněžité závazky déle než 30 dní po splatnosti
 • Dlužník není schopen tyto závazky plnit
  • Zastavil platby svých závazků
  • Neplní závazky déle než 3 měsíce po splatnosti
  • Nelze dosáhnout uspokojení jeho exekucí
 • Předlužení
 • Dlužník má více věřitelů (nejméně dva)
 • Souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku

 

Kdo může oddlužení využít

 • Fyzické osoby
 • Pouze ty, které nemají dluhy z podnikání
 • Právnické osoby
 • Které ze zákona nejsou považovány za podnikatele a současně nemají dluhy z podnikání
 • OSVČ
 • Dluhy jsou spotřebitelského charakteru
 • Osoby mající dluhy z podnikání za dodržení výjimek
 • Pokud věřitel výslovně nesdělí a neodůvodní nesouhlas s povolení oddlužení
 • Jedná se o pohledávku zajištěného věřitele
 • Pohledávka neuspokojená z konkursu ukončeného splněním nebo zrušením pro nedostatek majetku

 

Další podmínky oddlužení

 • Poctivý záměr
 • Např. nezatajovat příjmy ve snaze se pouze zbavit co nejvíce dluhů, a přitom mít nekrácené příjmy
 • Schopnost splácet
 • Nutno prokázat, že dlužník bude schopen splácet v plné výši odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce a zároveň minimálně stejnou částku ostatním věřitelům a k tomu ještě v plné výši pohledávky na výživném ze zákona a odměnu sepisovatele
  • Odměna insolvenčního správce činí 1089,- Kč, minimálně stejnou částku nutno hradit věřitelům
  • Nicméně dlužník stále povinen hradit co nejvíce svým věřitelům, tzn. i mimořádně výdělky použít k úhradě dluhu nad rámec splátkového kalendáře
 • Odpovědný přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení
 • Dlužník musí dělat vše co je v jeho silách, aby dluh splatil
 • Musí přiznávat veškeré příjmy, hledat co nejvýdělečnější práci, nevytvářet další dluhy, aktivně komunikovat s insolvenčním správcem a hlásit mu veškeré změny
 • Nemít kvalifikovanou insolvenční historii
 • V posledních 10 letech nesmělo být dlužníku přiznáno osvobození od placení pohledávek
 • V posledních 5 letech nesměl být návrh dlužníka na povolení oddlužení zamítnut nebo oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr
 • V posledních 3 měsících nesměl dlužník vzít svůj návrh na povolení oddlužení zpět

 

Formy oddlužení

 • Plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
 • Pravidelné měsíční splátky a současně prodání majetku dlužníka
  • Neplatí pro obvyklé vybavení domácnosti (lednička, pračka, pokud nepřesahují obvyklou hodnotu)
  • Lze žádat i menší splátky
   • Ale nutno odůvodnit již při podání návrhu na povolení oddlužení a navrhnout jejich výši
   • Případně po schválení oddlužení při změně poměrů
    • Např. dlužník teď přišel o práci vinnou opatření k zamezení šíření epidemie

 

Kdo rozhodne o formě oddlužení

 • Nezajištění věřitelé
 • Ti, co nemají na Vašich věcech zástavní právo
 • Soud
 • Pokud nerozhodnou nezajištění věřitelé
 • Soud vždy určí plnění splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty

 

Splnění oddlužení

(pozn. splněním oddlužení dojde k osvobození od placení pohledávek v dosud neuspokojené výši)

 • Dlužník zaplatí 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů
 • Dlužník během 3 let zaplatí nejméně 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů
 • Dlužník během 5 let vynaloží veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, aby zaplatil pohledávky věřitelů
  • Dle zákona vždy splněno, pokud dojde k úhradě 30 % pohledávek
  • Pokud ne, posuzuje se individuálně

 

Pohledávky, které splněním oddlužení nezanikají

 • Pohledávky zajištěných věřitelů
 • Pohledávka na náhradě škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti
 • Peněžitá sankce nebo jiný majetkový trest uložený za úmyslný trestný čin
 • Pohledávka na výživném ze zákona
 • Pohledávky vzniklé po úpadku

 

Zrušení oddlužení

 • Dlužník neplní podstatné povinnosti
 • Např. dlužník zatají některé své příjmy
 • Dlužníku vznikl nový dluh
 • Musí být déle než 30 dní po splatnosti
 • Dlužník nesplácí splátkový kalendář
 • Zavinil, že déle jak 3 měsíce není schopen splácet v plné výši odměnu insolvenčního správce, jeho hotové výdaje a pohledávky na výživném
 • Dlužník to sám navrhne
 • Dlužník sledoval nepoctivý záměr

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 564/34
Praha 7, 170 00
Po - So: 9 - 18 hod.
info@klubsvobodnychmatek.cz

DÁMSKÝ A DĚTSKÝ OBCHOD

U Rybníka
Hovorčovice, 250 64
Po - Pá: 8 - 18 hod., So: 13 - 18 hod.
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
infolinka: 800 99 55 11

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^