Nepotřebuje vaše dítě logopeda?

29. 07. 2020

Je třeba rozlišovat roztomilé žvatlání dítěte od problémů s výslovností. Čím je dítě větší a blíží se školnímu věku, tím více je potřeba sledovat jeho vývoj řeči a nespoléhat se, že z "toho vyroste". Jaké jsou signály k návštěvě logopeda? 

Signály pro návštěvu logopeda

Logoped nejen naučí Vaše dítě správně vyslovovat "ř", omezit koktání nebo šišlání, ale pomáhá i jako pedagog v případech, kdy dochází k psychologickým poruchám mluvení (typický je nástup dítěte do školky, kdy přestane komunikovat).

  • Jednoznačným signálem k návštěvě logopeda je, pokud dítě ve třech letech ještě nemluví.
  • Pokud mu jsou čtyři a mluví, ale málo a obtížně, např. používá jednoslovné nebo dvouslovné věty, není mu rozumět nebo nevyslovuje některé hlásky.
  • Pokud v pěti letech má stále problém s některými hláskami a nahrazuje je, například "to je pěkná klavina, já chci zmlzlinu".

Jak se vyvíjí řeč dítěte v závislosti na jeho věku:

Do 1 roku:
Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší. Vyslovuje: M B P A E I O U D T N J

Do 2,5 let:
Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozlišuje svou slovní zásobu. Vyslovuje: K G H CH V F OU AU

Do 3,5 let:
Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť. Zvládá N D T L (i artikulačně) Bě Pě Mě Vě

Do 4,5 let:
Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět. Vyslovuje Ň Ď Ť. Vyvíjí se Č Š Ž.

Do 6,5 let:

Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí. Vyslovuje: C S Z R Ř a kombinace ČŠŽ a CSZ.

Více na: http://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--vyvoj-reci

Máte dotaz k vývoji řeči? Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@klubsvobodnychmatek.cz nebo na našem FB https://www.facebook.com/klubsvobodnychmatek/

VÝDEJ ESHOPU A KANCELÁŘE

Dukelských hrdinů 34, Praha 7
(náš obchod Fashion charity shop)

+420 702 019 159
info@klubsvobodnychmatek.cz

FIREMNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
Číslo účtu: 578344002/5500
info@klubsvobodnychmatek.cz

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^