Návrh na svěření dítěte do péče

31. 01. 2018

Soud může svěřit dítě do péče jednoho rodiče, do střídavé péče nebo do společné péče. Matky většinou žádají o svěření od své výlučné péče, naopak nejméně častou je společná péče.

Pokud potřebujete sepsat návrh na svěření dítěte do vaší péče, tak je nutné vědět následující:

 • Návrh musíte adresovat soudu podle místa bydliště vašeho nezletilého dítěte.
 • Návrh musí obsahovat základní údaje (jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště) o vás, otce dítěte a vašeho dítěte.
 • Do návrhu je vhodné uvést informace o zaměstnavatelích a příjmech obou rodičů, jejich majetkových poměrech, případných vyživovacích povinnostech, apod. Důvodem je, že v rámci řízení se rozhoduje nejen o osobě, které má být dítě svěřeno do péče, ale i o výživném pro dítě.
 • Součástí návrhu musí být žádost o svěření dítěte do vaší péče s uvedením důvodu (jaké jsou podle vás důvody, například nevyhovující bytové podmínky či osobní poměry druhého rodiče, apod.)
 • Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče bere ohled na zájmy dítěte, zároveň bere v úvahu, který z rodičů byl dosud zodpovědný a dbal o výchovu dítěte.

Případnou součinnost vám můžou dát i sociální pracovnice oddělení péče o děti v místě trvalého bydliště vašeho dítěte. Návrh žádosti o svěření dítěte do péče ke stažení

Soud může rozhodnout i tak, že schválí dohodu rodičů, pokud není zřejmé, že dohodnutý způsob výkonu rodičovské odpovědnosti není v souladu se zájmem dítěte.

Co vše soud posuzuje?

Soud bere v úvahu nejen vztah dítěte ke každému z rodičů, ale i k dalším osobám v jeho životě. Na prvním místě je zájem dítěte, ne rodičů. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména:

 • na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů
 • na citovou orientaci dítěte
 • zázemí dítěte
 • na výchovné schopnosti každého z rodičů - na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít
 • na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám.

Soud vezme vždy v úvahu také další aspekty:

 • který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, a zároveň
 • u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje.
 • právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi.
 • na právo druhého rodiče (kterému dítě nebude svěřeno) na pravidelnou informaci o dítěti. Z tohoto pohledu tedy soud bere zřetel také k tomu, jak jsou rodiče schopni dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem.

Součástí rozhodnutí o svěření do péče je také stanovení vyživovací povinnosti.

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 564/34
Praha 7, 170 00
Po - So: 9 - 18 hod.
info@klubsvobodnychmatek.cz

DÁMSKÝ A DĚTSKÝ OBCHOD

U Rybníka
Hovorčovice, 250 64
Po - Pá: 8 - 18 hod., So: 13 - 18 hod.
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
infolinka: 800 99 55 11

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^