Náhradní výživné pro rodiče samoživitele

18. 11. 2020

Neplacení výživného je velký problém. Tisíce rodičů mají sice soudem stanovenou výši výživného na dítě, ale reálně druhý rodič peníze často neposílá a výživné zůstává jen takzvaně na papíře. 

Pečující rodič s dítětem se pak snadno může dostat do finanční tísně. Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o náhradním výživném, které by mělo rodičům v těchto situacích pomoci. Dle plánu by měl být zákon účinný od července 2021.

Co je náhradní výživné?

Náhradní výživné je zvláštní sociální dávkou poskytovanou státem. Stát bude částečně vyplácet výživné, které neplatí povinný rodič a jehož vymáhání je neúspěšné.

Žadatelům bude stát vyplácet výživné v soudem stanovené výši, nejvíce však 3.000,-  Kč měsíčně. O náhradní výživné bude možné žádat také v situaci, kdy povinný rodič hradí výživné pouze částečně. Náhradní výživné, které se pak vypočítá na základě průměru výše skutečně zaslaných částek a soudem určené výše výživného, tak pokryje vzniklý rozdíl.

Náhradní výživné se bude vyplácet měsíčně až v měsíci následujícím, než za který náleží. Výše náhradního výživného bude určena vždy na období čtyř měsíců, po jejich uplynutí bude nutné znovu doložit neplnění vyživovací povinnosti ze strany povinného, aby vám bylo náhradní výživné nadále vypláceno. Náhradní výživné bude poskytováno maximálně dva roky.

Kdy a jak mohu o náhradní výživné žádat?

O přiznání náhradního výživného bude rozhodovat Úřad práce ČR na základě písemné žádosti, jejíž vzor bude zveřejněn na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pozor! Nárok na náhradní výživné budou mít pouze samoživitelé, kteří svou situaci aktivně řeší. Podmínkou tak bude zahájené exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí proti neplatícímu rodiči.

Pro podání žádosti na Úřad práce ČR o náhradní výživné budete potřebovat pravomocný vykonatelný rozsudek o určení výše výživného (exekuční titul) a údaje o exekučním řízení či řízení o soudním výkonu rozhodnutí. Pokud je výživné zasíláno v částečné výši, tak bude třeba doložit doklad o obdržených částkách, dále bude nutné doložit doklad prokazující, že byla pohledávka na výživné postoupena, popřípadě prohlášení, že výživné nebylo ani částečně plněno a že pohledávka na výživné nebyla postoupena.

Dokladem potvrzujícím, v jaké výši Vám bylo výživné hrazeno, může být výpis z účtu, písemné potvrzení o zaplacení výživného apod. Také budete potřebovat doklad o tom, že je dítě nezaopatřené, u dítěte do patnácti let věku se bude jednat o rodný list, a v neposlední řadě musíte určit způsob vyplácení náhradního výživného, tedy zda si přejete, aby Vám bylo výživné zasíláno na účet nebo poštovním poukazem.

Poslanci již návrh zákona schválili, nyní poputuje do Senátu a následně jej musí podepsat ještě prezident. Pevně doufáme, že tento zákon bude skutečně účinný od července 2021. Je však nutné podotknout, že tento návrh předložený již před rokem Ministerstvem práce a sociálních věcí není prvním pokusem o úpravu problematiky náhradního výživného, v Poslanecké sněmovně se nachází další dva návrhy z března roku 2018.

Doporučujeme vám řešit situaci již nyní a podat exekuční návrh s dostatečným předstihem, abyste splnili podmínku probíhajícího exekučního řízení a mohli žádost o náhradní výživné podat co nejdříve po účinnosti zákona. Pokud budete chtít s vymáháním výživného pomoci, napište na e-mail vyzivne@bpa-ak.cz Členkám Klubu svobodných matek s vymáháním pomáháme zcela zdarma.

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 564/34
Praha 7, 170 00
Po - So: 9 - 18 hod.
info@klubsvobodnychmatek.cz

DÁMSKÝ A DĚTSKÝ OBCHOD

U Rybníka
Hovorčovice, 250 64
Po - Pá: 8 - 18 hod., So: 13 - 18 hod.
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
infolinka: 800 99 55 11

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^