Manuál samoživitele

Radíme samoživitelům


Rozhodnutí o výši alimentů vždy přísluší pouze soudu, který při určení výše výživného vychází ze všech informací, které se vztahují ke konkrétnímu případu.

Některé svobodné matky řeší při narození dítěte, zda biologického otce zapsat do rodného listu nebo nikoliv. Často při tomto rozhodování hrají roli emoce. pokusme se o pragmatický žebříček pro a proti, které ze zapsání otce do rodného listu vyplývají.

Chcete se po skončení rodičovské dovolené vrátit do práce, ale na zkrácený úvazek, abyste se mohla jako svobodná matka starat o svoje dítě? Vězte, že podle zákoníku práce na to máte nárok.

Některé samoživitelky se mohou setkat s problémem určení otcovství. Určení otcovství je proveditelné dvěma způsoby.

Nejedna samoživitelka matka řeší z nejrůznějších důvodů situaci, kdy chce nebo je nucena přistoupit k návrhu na zbavení otce dítěte rodičovské odpovědnosti, chybně často označovaného jako „zbavení rodičovských práv“.

Sestavili jsme pro vás seznam a kontakty na krizová centra a poradny pro případ vaší nouze nebo špatného psychického stavu. 

Centrum krizové intervence PN Bohnice

Ústavní 91, Praha, 181 02

Služby poskytované Psychiatrické nemocnice v Praze - Bohnicích, poskytující akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc v situaci psychické krize. Centrum je dostupné nepřetržitě, bez objednání, jeho součástí je linka důvěry.
telefon: +420 284 016 666
telefon 2: +420 284 016 110

Krizové centrum RIAPS

Chelčického 39, 130 00 Praha 3

Zdravotnické zařízení poskytující péči lidem, u nichž je v důsledku náročné životní situace ohroženo jejich duševní zdraví. Spojuje psychology, psychiatry, zdravotní sestry- terapeutky a sociální pracovnici do jednoho týmu, který pomáhá klientům při aktivním řešení jejich problémů.
telefon: +420 222 580 697

ROSA – Centrum pro týrané a osamělé ženy

Komplexní psychosociální, sociálněterapeutická a sociálněprávní pomoc pro ženy, oběti domácího násilí v Informačním a poradenském centru ROSA, azylové ubytování ROSA s utajenou adresou pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti.
Telefon 241 432 466,
SOS linka 602 246 102 (Po – Pá: 9-18)

Psychosociální centrum Acorus

Pomoc ženám, obětem domácího násilí, azylové ubytování.
Nonstop linka 283 892 772

Bílý kruh bezpečí

Pomoc obětem trestných činů.
Telefon 257 317 110,
nonstop linka DONA (pro oběti domácího násilí) 251 511 313

Samoživitelky mají pro vyplácení peněžité pomoci v mateřství (laicky „mateřské“) stejná pravidla jako všichni rodiče, dřívější prodloužení už neplatí. 

Životní minimum je podle zákona částka, resp. minimální společensky uznaná hranice finančních příjmů pro zajištění výživy a základních osobních potřeb.

Konkrétní částky životního minima pro jednotlivé členy domácnosti:

Jednotlivec = 3 860,-

První osoba v domácnosti = 3 550,-

Nezaopatřené dítě do 6 let = 1 970,-

Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let = 2 420,-

Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let = 2 770,-

 

A jak se počítá? V podstatě záleží, kolik máte nezaopatřených dětí a v jakém věku.

Konkrétní příklady domácností:

Samoživitel s pětiletým dítětem = životní minimum 5 520,-

Samoživitel s dvěma dětmi do 6 let = životní minimum 7 490,-

Samoživitel se třemi dětmi do 6 let = životní minimum 9 460,,-

Samoživitel s jedním dítětem do 6 let a druhým dítětem od 6 do 15 let = životní minimum 7 940,-. 

 

Matka samoživitelka se v rámci svého života může ocitnout v situaci, kdy má problém s bydlením. Pokud nepřipadají v úvahu varianty jako ubytovna nebo bydlení u příbuzných či známých, zbývá často jako jediná alternativa azylový dům.

Rodičovský příspěvek je spolu s pohřebným jedinou dávkou státní sociální podpory, která se poskytuje rodičům bez ohledu na příjem. Jde o dávku opakovanou, vyplácenou Úřadem práce měsíčně.

Jste těhotná svobodná matka a přemýšlíte, jestli můžete počítat s porodným? Předně pozor na to, že porodné není vypláceno plošně jako dříve, ale je míněné jako sociální dávka pro ty s nejnižšími příjmy, kterým tak stát jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte.

VÝDEJ ESHOPU A KANCELÁŘE

Dukelských hrdinů 34, Praha 7
(náš obchod Fashion charity shop)

+420 702 019 159
info@klubsvobodnychmatek.cz

FIREMNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
Číslo účtu: 578344002/5500
info@klubsvobodnychmatek.cz

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^