MANUÁL SAMOŽIVITELE

Rodiče, nejste na to sami, stojíme při vás!

POMÁHÁME VÁM


Poskytujeme rodinám samoživitelů finanční, materiální a odbornou právní pomoc. V našich programech pomoci pomáháme s financemi na zajištění potravin a nákladů na bydlení, dětem hradíme obědy ve školkách a školách, letní tábory a vánoční dárky.


NAŠE INFOLINKA


800 99 55 11

po-pá: 9:00 - 18:00

Radíme samoživitelům, jak u nás požádat o finanční pomoc, s problematikou rodičovství, sociální a právní podpory.PRÁVĚ PROBÍHÁ


Zvyšujeme příspěvky v rámci Covid programu pomoci

Klub svobodných matek zahajuje rok 2022 zvýšením finančních příspěvků. Nově mohou sólo rodiče žádat příspěvek na bydlení ve výši až 15 000 korun a částku až 5 000 korun ve formě příspěvku na nákup potravin. Reagujeme tak na velké zdražování, kterému v současné době všichni čelíme.


CO O NÁS ŘÍKAJÍ


MANUÁL SAMOŽIVITELE


Na základě naší schůzky se zástupci Generálního ředitelství Úřadu práce přinášíme přehledný manuál pro žadatele o náhradní výživné. 

Neplacení výživného je velký problém. Tisíce rodičů mají sice soudem stanovenou výši výživného na dítě, ale reálně druhý rodič peníze často neposílá a výživné zůstává jen takzvaně na papíře. 

Úřad práce pro své klienty připravil desatero, které by vám mělo usnadnit komunikaci s úředníky a my připojujeme rozcestník všech informací o jednotlivých sociálních dávkách.

Epidemie koronaviru zasáhla určitým způsobem do života snad každého člověka. Připravili jsme proto základní přehled dávek od státu, na které můžete mít nárok.

Jak se zachovat, pokud nedostáváte od druhého rodiče soudem určené alimenty na vaše dítě a v lepším případě  zůstává jen u planých slibů, v horším případě s Vámi ex-partner vůbec nekomunikuje? Musíte konat!

V Česku je několik projektů, které umožňují dětem docházet ve škole nebo školce na obědy, i když se jejich rodiče ocitli v dlouhodobě nepříznivé finanční či sociální situaci. Peníze se neposkytují rodinám, ale jdou přímo základním školám nebo školním jídelnám, rodiče ale mohou školu požádat, aby se do některého z programů zapojila, pokud se žádného zatím neúčastní.

Svobodné maminky, resp. samoživitelky mají při splnění zákonem stanovených podmínek nárok na různé příspěvky a dávky, které spadají buď pod státní sociální podporu, pomoc v hmotné nouzi nebo nemocenské pojištění, případně je k vyplacení určitých peněžních podpor povinen ze zákona otec dítěte.

Nejjednodušší forma rozvodu manželství je na základě vzájemné dohody partnerů a podle nového občanského zákoníku se v takovém případě jedná o nesporný rozvod.

Soud může svěřit dítě do péče jednoho rodiče, do střídavé péče nebo do společné péče. Matky většinou žádají o svěření od své výlučné péče, naopak nejméně častou je společná péče.

Ne všichni rodiče samoživitelé mají povědomí o tom, že původně stanovené výživné není povinně stálé pro celé určené období, ale že je možné za jistých okolností požádat o jeho zvýšení. Obecně změnu či zvýšení výživného na dítě je možné žádost vždy, pokud dojde ke změně poměrů v rodině, a to jak na straně dítěte, tak na straně povinného rodiče (tj. rodiče platícího výživné), nebo na obou stranách.

Rozhodnutí o výši alimentů vždy přísluší pouze soudu, který při určení výše výživného vychází ze všech informací, které se vztahují ke konkrétnímu případu.

Sestavili jsme pro vás seznam a kontakty na krizová centra a poradny pro případ vaší nouze nebo špatného psychického stavu. 

Centrum krizové intervence PN Bohnice

Ústavní 91, Praha, 181 02

Služby poskytované Psychiatrické nemocnice v Praze - Bohnicích, poskytující akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc v situaci psychické krize. Centrum je dostupné nepřetržitě, bez objednání, jeho součástí je linka důvěry.
telefon: +420 284 016 666
telefon 2: +420 284 016 110

Krizové centrum RIAPS

Chelčického 39, 130 00 Praha 3

Zdravotnické zařízení poskytující péči lidem, u nichž je v důsledku náročné životní situace ohroženo jejich duševní zdraví. Spojuje psychology, psychiatry, zdravotní sestry- terapeutky a sociální pracovnici do jednoho týmu, který pomáhá klientům při aktivním řešení jejich problémů.
telefon: +420 222 580 697

ROSA – Centrum pro týrané a osamělé ženy

Komplexní psychosociální, sociálněterapeutická a sociálněprávní pomoc pro ženy, oběti domácího násilí v Informačním a poradenském centru ROSA, azylové ubytování ROSA s utajenou adresou pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti.
Telefon 241 432 466,
SOS linka 602 246 102 (Po – Pá: 9-18)

Psychosociální centrum Acorus

Pomoc ženám, obětem domácího násilí, azylové ubytování.
Nonstop linka 283 892 772

Bílý kruh bezpečí

Pomoc obětem trestných činů.
Telefon 257 317 110,
nonstop linka DONA (pro oběti domácího násilí) 251 511 313

Matka samoživitelka se v rámci svého života může ocitnout v situaci, kdy má problém s bydlením. Pokud nepřipadají v úvahu varianty jako ubytovna nebo bydlení u příbuzných či známých, zbývá často jako jediná alternativa azylový dům.

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 34, Praha 7
(náš obchod Fashion Charity Shop)
infolinka: 800 99 55 11
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
info@klubsvobodnychmatek.cz

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^