Krátkodobé ošetřovné, kdo má nárok a pravidla

10. 02. 2018

Každá samoživitelka se může ocitnout v situaci, kdy musí dlouhodobě pečovat o člena rodiny (doma, nikoliv v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení), a v takovém případě jí náleží ze strany státu finanční pomoc, známá pod názvem ošetřovné.

Krátkodobé ošetřovné

Na krátkodobé ošetřovné dítěte máte nárok po dobu 16 dní (pokud jste matka samoživitelka, jinak se poskytuje jen po dobu 9 kalendářních dnů). Stát proplácí ošetřování i přes víkend. Pokud se osoba, o kterou se staráte, uzdraví, ale byť i po jediném dni zase onemocní, můžete znovu čerpat 16 dní ošetřovného. Ošetřovné se v případě osamělého rodiče týká dětí v trvalé péči až do 16 let věku, pokud ještě neukončilo povinnou školní docházku.

Za osamělého rodiče se považuje svobodná, rozvedená, ovdovělá, pokud ale nežije s druhem nebo registrovanou partnerkou. U dětí do 10 let se mohou rodiče vystřídat v péči i tehdy, pokud ve společné domácnosti s dítětem nežijí oba – je nutné vyplnit tiskopis „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“, která je případně k dispozici i na okresní správě sociálního zabezpečení, pokud jej nechcete vyplňovat elektronicky.

Pro nárok na ošetřovné není ale podmínkou výhradně jen nemoc dítěte. Nárok na ošetřovné vzniká, i pokud se staráte třeba o nemocného prarodiče, ženu bezprostředně po porodu (tedy i vy jako svobodná matka můžete být po porodu někým ošetřována) či o zdravé dítě mladší 10 let.

Kolik dostanete

Ošetřovné se stanoví stejným způsobem jako nemocenské, včetně výše dávky 60 % denního vyměřovacího základu. Pozor, na ošetřovné se nevztahuje ochranná lhůta ze zaniklého nemocenského pojištění. Kalkulačku pro výpočet ošetřovného najdete zde. Ministerstvo práce a sociálních věcí provozuje kalkulačku pro výpočet ošetřovného ZDE. (Musíte si ji stáhnout do svého počítače, jde o výpočetní tabulku v Excelu.)

Kdo má smůlu

Na dávku mají nárok pouze osoby v zaměstnaneckém poměru. Naopak osoby samostatně výdělečné činné nebo osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti na ošetřované nárok nemají – ani když si nemocenské pojištění platí. Existují zaměstnankyně, kterým dávka nenáleží:

- domáčtí zaměstnanci - tedy maminky, které sice mají zaměstnání, ale jsou v něm vedeny jako pracovnice v „home office“, pracující z domova - zaměstnankyně činné na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnankyně činné na základě dohody o provedení práce, nebo vykonávající zaměstnání malého rozsahu

- dobrovolné pracovnice pečovatelské služby - odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, přestože jsou zařazené do práce

- studentky ze zaměstnání, které spadá výlučně do období prázdnin

- členky kolektivních orgánů právnické osoby. Ošetřovné také logicky nemůže čerpat matka, která pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Ošetřovné vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Nárok na něj má i osoba, která o dítě pečuje v době, kdy o něj matka nemůže pečovat, protože je sama nemocná, porodila nebo jí byla nařízena karanténa.

Jaký je postup

Nárok se uplatňuje u zaměstnavatele. Zažádat je nutné na předepsaném tiskopise „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)", který vystavuje ošetřující lékař. Pro výplatu ošetřovného za určité období je třeba na tiskopisu „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“ osvědčit trvání potřeby ošetřování - tiskopis potvrdí opět ošetřující lékař.

Dávku vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.

Je dobré vědět: Zákon o nemocenském pojištění nestanoví lhůtu k uplatnění nároku na dávku. Nárok na dávku se promlčuje, nebyl-li uplatněn do 3 let ode dne, za který náleží. Byl-li nárok uplatněn, promlčuje se do 3 let ode dne přiznání dávky.

Dlouhodobé ošetřovné - informace v článku ZDE.

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 34, Praha 7
(náš obchod Fashion Charity Shop)
infolinka: 800 99 55 11
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
info@klubsvobodnychmatek.cz

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^