Každé desáté dítě samoživitelek nechodí na obědy, protože na ně chybí finance

16. 01. 2019

Přibližně každé desáté dítě samoživitelek v České republice nechodí ve školce nebo ve škole na obědy. Hlavním důvodem je svízelná finanční situace rodin.

Jedna třetina samoživitelek má měsíční příjem do 10 000 korun a finanční podporu státu v podobě dávek státní sociální pomoci pobírá pouze každá druhá.

Data vyplývají z průzkumu neziskové organizace Klub svobodných matek. Většina dětí samoživitelek na obědy ve školce nebo ve škole chodí (82 %), 13 % z finančních důvodů nikoliv, 3 % pouze občas a zbývající část preferuje formu domácího stravování.

Výsledky průzkumu potvrdily neměnnost finanční situace samoživitelek z minulého roku, tj. jedna třetina má měsíční příjmy do 10 000 korun, polovina má příjem pohybující se v rozmezí mezi 10 000 a 20 000 korun, zbývající část uvádí příjmy přesahující hranici 20 000 korun.

Finanční podporu v rámci státního systému dávek státní sociální podpory využívá méně než polovina samoživitelek (44 %), nejčastěji jsou využívány přídavky na děti (38 %), příspěvek na bydlení (32 %), příspěvek na živobytí (11 %), v minimální míře to jsou doplatek na bydlení nebo podpora v nezaměstnanosti. Jedna třetina samoživitelek (34 %) podle aktuálních podmínek na sociální dávky nedosáhne.

"Častým nešvarem je byrokracie, která má přesně nastavené plošné podmínky a nepočítá s tím, že životní situace rodiče samoživitele může být katastrofální, i když to tak tzv. papírově nevypadá,“ vysvětluje ředitelka neziskové organizace Klub svobodných matek Dana Pavlousková.

Průzkum zjišťoval, kolik samoživitelek má nárok na pobírání přídavku na děti. Podle výsledků šetření tuto sociální dávku pobírá pouze polovina z nich, jedna čtvrtina samoživitelek nemá šanci jej vůbec získat a jedna pětina na něj nedosáhne jen velmi těsně (pozn.: tj. rozhodné příjmy překračují stanovenou hranici třeba o sto korun).

„Kdo by si myslel, že samoživitelky volají po státní pomoci v podobě plošné úhrady obědů dětem ve školkách a ve školách, mýlil by se.

Z průzkumu vyplynulo, že výraznější pomocí by bylo posuzování žadatelů podle jejich reálných příjmů a celkové finanční situace, alternativou, která by výrazně pomohla zlepšit život rodičů samoživitelů, je zvýšení aktuálně nízkého životního minima,“ doplňuje Pavlousková.

Bleskový průzkum „Obědy dětí samoživitelů v ČR“ neziskové organizace Klub svobodných matek z.s. probíhal od 8. do 13. ledna 2019 a zúčastnilo se ho 1 265 respondentů. Ankety se zúčastnili rodiče samoživitelé z celé České republiky. 

VÝDEJ ESHOPU A KANCELÁŘE

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
+420 702 019 159
info@klubsvobodnychmatek.cz

FIREMNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
ředitelka: Dana Pavlousková
Číslo účtu: 578344002/5500

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište nám

^