Jak se proplácí nemocenská?

24. 07. 2018

Proplácení nemocenské samoživitelky se liší podle toho, zda je člověk v režimu zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné. Podmínkou vyplácení nemocenské je, aby byl člověk nemocensky pojištěn.

Pokud jste zaměstnanec, platí tato pravidla:

- za prvních 14 dní dočasné neschopnosti dostává zamětnanec náhradu mzdy od svého zaměstnavatele (karenční doba, kdy první tři dny neschopnosti nebyly propláceny, byla od 1.7.2019 zrušena).

- nemocenskou, dávku vyplácenou státem, dostává zaměstnanec  v případě, že je v dočasné pracovní neschopnosti delší než 14 kalendářních dní.

- zaměstnavatel musí vyplatit nemocenskou v nejbližším termínu pravidelné výplaty po obdržení neschopenky - od 15. pracovního dne nemoci se již nejedná o náhradu mzdy, ale o nemocenskou (tj. dávku nemocenského pojištění), která už není hrazena ze strany zaměstnavatele, ale Českou správou sociálního zabezpečení. V tomto případě je nemocenská hrazena za každý kalendářní den pracovní neschopnosti, a to maximálně po dobu 380 dní od zahájení pracovní neschopnosti

Výše nemocenské

- 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu do 30. dne neschopnosti

- 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu od 31. do 60. dne neschopnosti

- 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu od 61. dne neschopnosti.

 

Kalkulačka nemocenské https://www.mpsv.cz/web/cz/kalkulacka-davek-v-roce-2020

 

Pokud jste OSVČ, platí tato pravidla: - protože osoby samostatně výdělečně činné nemají svého zaměstnavatele, který jim vyplácí mzdy, nemohou automaticky počítat s náhradou mzdy.

- výjimkou je situace, kdy si OSVČ platí dobrovolně nemocenské pojištění

- v takovém případě je možné dostávat nemocenskou od 15. dne pracovní neschopnosti. Nemocenské pojištění musí být ale placeno minimálně 3 měsíce bezprostředně předcházející pracovní neschopnosti

- výše platby nemocenského pojištění je libovolná, minimální hranice je 115 korun měsíčně s minimálním vyměřovacím základem 5 000 korun.

 

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 34, Praha 7
(náš obchod Fashion Charity Shop)
+420 702 019 159
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
info@klubsvobodnychmatek.cz

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^