Jak na změnu trvalého bydliště

31. 07. 2018

Čeká Vás změna trvalého bydliště? Sepsali jsme pro vás návod, jak postupovat a jaké dokumenty budete potřebovat.

Změna trvalého bydliště

O změnu trvalého bydliště žádáte osobně na obecním úřadě (úřad městské části) v místě vašeho nového trvalého pobytu, kde vyplníte a podepíšete Přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

Za podání přihlašovacího lístku zaplatíte poplatek 50 Kč, děti do 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

Úředníci Vám současně na aktuálním občanském průkazu ustřihnou růžek a vystaví žlutou kartičku Potvrzení o změně trvalého pobytu, která slouží jako prozatímní doklad s uvedením nové i staré adresy trvalého bydliště.

Při podávání žádosti o změnu trvalého bydliště je nutné doložit nájemní smlouvu nebo kupní smlouvu nebo výpis z katastru v případě, že jste vlastníkem nemovitosti. Pokud nemáte možnost, jak trvalý pobyt doložit, je řešením předložit písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením místa trvalého pobytu, vzor ZDE

V případě, že jste vlastníkem nemovitosti, můžete na svou adresu přihlásit i další osoby. Pro zapsání změny adresy místa trvalého pobytu je stanovena lhůta maximálně 3 dny

Oznamovací povinnost

Změnu trvalého bydliště máte povinnost oznámit těmto institucím: 

  • zdravotní pojišťovně
  • České správě sociálního zabezpečení
  • živnostenskému úřadu (pokud podnikáte)
  • finančnímu úřadu (pokud podnikáte)
  • odboru dopravy (pokud jste vlastníkem motorového vozidla - týká se změny údajů v technickém průkazu)
  • úřadu práce (pokud jste v evidenci)
  • bankám, pojišťovnám, České poště (SIPO)
  • dodavatelům energií, telekomunikačních služeb, apod.
  • zaměstnavateli, škole, ošetřujícímu lékaři

V neposlední řadě pokud ohlásíte změnu místa trvalého bydliště, tak do 15 pracovních dní musíte zažádat o vydání nového občanského průkazu

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 34, Praha 7
(náš obchod Fashion Charity Shop)
infolinka: 800 99 55 11
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
info@klubsvobodnychmatek.cz

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^